Međunarodni dan devojčica: Moj glas, naša ravnopravna budućnost

11. oktobar, Međunarodni dan devojčica, obeležava se širom sveta u cilju promovisanja prava devojčica i podizanja svesti o neravnopravnosti sa kojom se one suočavaju samo zato što su devojčice.

Međunarodni dan devojčica
Međunarodni dan devojčica

Ove godine obeležava se i 25 godina od usvajanja Pekinške deklaracije i Platforme za akciju – najznačajnijeg i najnaprednijeg dokumenta koji se bavi unapređenjem prava žena i devojčica.

Cilj ovog dokumenta je svet u kojem svaka devojka i žena može da ostvari sva svoja prava, kao što su život bez nasilja, pohađanje i završavanje škole, izbor kada i za koga će se udati i zarađivanje jednake plate za jednak rad.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana devojčica nosi naziv „Moj glas, naša ravnopravna budućnost”

Fokus je na podršci devojčicama adolescentskog uzrasta da žive život bez rodno zasnovanog nasilja, štetnih praksi, HIV-a i AIDS-a, da uče nove veštine u susret budućnosti koju odaberu i da, kao generacija aktivistkinja, predvode ubrzane društvene promene.

Obaveza je društva da prepozna specifične potrebe devojčica i u skladu sa tim omogući njihovo zadovoljavanje, odnosno da pomogne devojčicama i devojkama da ostvare svoj pun potencijal.

Međunarodni dan devojčica
Međunarodni dan devojčica

Devojčice i dalje diskriminisane

Iako su evidentni pozitivni pomaci na polju rodne ravnopravnosti, devojčice su i dalje više izložene diskriminaciji i različitim oblicima nasilja od svojih muških vršnjaka.

Neke štetne prakse, poput dečijih brakova, koji predstavljaju grubo kršenje osnovnih ljudskih prava i čije su posledice po devojčice i žene teške i brojne, još uvek nisu iskorenjene. Da bi se ovo promenilo, neophodno je osnažiti devojčice i njihove porodice, unaprediti usluge i saradnju institucija, kao i primenu zakona i politika.

Zaštitnik građana podseća da postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojčica predstavlja jedan od ciljeva održivog razvoja koji obuhvata, između ostalog, eliminaciju svih oblika diskriminacija i nasilja na osnovu pola i eliminisanje štetnih praksi kao što su dečiji, rani i nasilni brakovi i obrezivanje ženskih genitalija.

Ključnu ulogu u postizanju rodne ravnopravnosti ima obrazovanje koje kasnije otvara mogućnosti devojčicama za usavršavanje i bolje zapošljavanje, kao i napredovanje u struci.

Relevantne institucije, pre svega obrazovne, decenijama čine napore da pruže jednako pravo na obrazovanje i devojčicama i dečacima, ali da bi rezultati bili vidljiviji, napore institucija treba da podrže i mikro sredine, odnosno porodice iz kojih devojčice dolaze.

Neophodno je raditi na podizanju svesti svih članova društva o značaju i potrebi obrazovanja, kao jednom od temelja izgradnje tolerantnog društva jednakih mogućnosti za sve.

2011. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela je rezoluciju kojom je 11. oktobar usvojen kao Međunarodni dan devojčica.

Ovaj dan ima za cilj da naglasi potrebe i probleme sa kojima se sureću devojčice širom sveta, i da pozove na napore da se, u partnerstvu sa njima, zadovolje njihove potrebe i ostvare njihova prava.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

Preporučujemo

40 godina posle: Sećanje na novi talas i generaciju bez budućnosti

Dve godine nakon Beograda, Ljubljane i Zagreba i Niš...

Anketa: Kakve su ekološke potrebe građana u Nišu

Kolika je informisanost o pitanjima zaštite životne sredine i...

Najnovije