Kratki programi studiranja: Ko i kako može do diplome za godinu i po dana

Srbija će sledeće godine dobiti prve stručnjake sa završenim kratkim programima studija u trajanju do 18 meseci.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje doneo je još krajem marta Pravilnik o organizaciji, sprovođenju i izdavanju sertifikata za kratke programske studije, ali je on stupio na snagu 11. maja, posle objavljivanja u Službenom glasniku.

Na osnovu ovog pravilnika, visokoškolske ustanove moći će da pripreme kratke programe i dostave ih Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje. Dogodine se očekuju prvi sertifikati u rangu fakultetskih diploma.

Kratki programi studija (KP) je po pravilu usklađen sa zahtevima tržišta

Cilj uvođenja kratkog programa studija (KP) u obrazovni sistem Republike Srbije jeste da se u kratkom vremenskom periodu omogući efektno i efikasno obrazovanje i obuka stručnjaka za konkretan posao na osnovu iskazane potrebe poslodavca.

KP koji po vrsti, nivou i obimu znanja i veština za koje obučavaju polaznike odgovaraju visokom obrazovanju, jesu kratki programi studija.

Pravilnik o kratkim programima studija

KP čini osmišljeni skup predmeta i prakse/obuke koji za cilj imaju da obezbede sticanje užih i funkcionalno povezanih znanja i veština, radi osposobljavanja polaznika za obavljanje konkretnog posla koji po vrsti i nivou kompetencija i složenosti odgovara visokom obrazovanju.

KP za konkretno radno mesto/zanimanje može rešiti akutne probleme u Republici Srbiji u pogledu nedostatka obrazovanih radnika za pojedina radna mesta i takođe može omogućiti stvaranje novih radnih mesta za obrazovane osobe.

Uvode se kratki programi studija koji će trajati do godinu i po dana
Uvode se kratki programi studija koji će trajati do godinu i po dana

KP treba da pruži mnogo bolju i efikasniju obuku i pripremu za konkretne poslove na konkretnim radnim mestima/zanimanjima.

Visokoškolska ustanova može doneti i izvoditi KP samo ako ima podršku poslodavaca što se dokumentuje ugovorom o iskazanoj potrebi, izjavom poslodavaca o pozitivnom vrednovanju predloga kurikuluma i/ili izjavom o spremnosti bar jednog poslodavca da će svoje zaposlene upisati na KP ili će, posle dodatnog testiranja i izbora, angažovati lica koja su stekla sertifikat o završenom KP.

U skladu sa Pravilnikom KP može da donese i realizuje akreditovana visokoškolska ustanova iz naučne, umetničke ili stručne oblasti u kojoj ima akreditovan najmanje jedan studijski program, a KP ne podleže procesu akreditacije koji je propisan za studijske programe.

KP se organizuje u obimu nastavnog procesa od 300 do 600 časova aktivne nastave (30–60 ESPB), može trajati od tri do 18 meseci i obezbeđuje sticanje odgovarajućeg sertifikata.

Nastava na KP može biti organizovana na tri načina i to: klasično u prostorijama VŠU u kojima ona izvodi akreditovane studijske programe, kao nastava na daljinu i kombinovanjem ova dva načina.

Pravilnik takođe propisuje mogućnost da se pri upisu na studijski program osnovnih akademskih, odnosno osnovnih strukovnih studija može se vršiti priznavanje ESPB bodova stečenih u okviru KP.

Na zahtev lica koje je završilo KP i koje se upisalo u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih, odnosno osnovnih strukovnih studija, VŠU može priznati predmete/delove predmeta koje je student položio u okviru KP, zavisno od stepena preklapanja sa predmetima upisanog studijskog programa.

O izvršenom priznavanju visokoškolska ustanova donosi posebnu odluku o priznavanju sa obrazloženjem, u skladu sa aktom kojim na bliži način uređuje pripremu, donošenje i realizaciju KP, u kojoj se navode predmeti/delovi predmeta koji su položeni u okviru KP i odgovarajući broj ESPB koji mogu biti priznati na upisanom studijskom programu.

Polazniku koji je položio sve ispite ili je prošao verifikaciju stečenog znanja i veština, tj. koji je uspešno stekao predviđene ishode učenja, visokoškolska ustanova izdaje sertifikat o završenom KP. Ova isprava predstavlja potvrdu da je polaznik obučen i osposobljen da obavlja konkretan posao.

Obrazac sertifikata je jedinstven i propisuje ga ministar nadležan za poslove visokog obrazovanja.

Izvod iz pravilnika preuzet iz programa „Propis Soft

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име

Preporučujemo

Značaj 8. marta: Borba za ravnopravnost i podsećanje na neplaćeni rad žena

Međunarodni dan žena ne predstavlja samo priliku za slavlje...

Uspešno završen još jedan krug CeraVe Days projekta na fakultetima u Srbiji

Realizovano više od 700 besplatnih pregleda dermatologa, 250 studenata...

Ratni pakao u Tel Avivu: Niška rukometašica svedoči o dramatičnim trenucima

Mlada sportistkinja vratila se kući nakon granatiranja Ratni užasi koji...

Najnovije